Worldbet888.com

แทงบอลออนไลน์ คาสิโนออนไลน์

ติดต่อลงโฆษณาได้ที่ E-mail : easygetlink@gmail.com เท่านั้น


ผู้เขียน หัวข้อ: รับซ่อมแซมเครื่องจักรเบื้องต้น, วางระบบเครื่องจักร, รับซ่อมเครื่องจักร เอ็นอีพีอี เอ็นจิเนียริ่ง บจก  (อ่าน 8 ครั้ง)

mossade4T

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 2115
    • ดูรายละเอียด
รับซ่อมแซมเครื่องจักรเบื้องต้น, วางระบบเครื่องจักร, รับซ่อมเครื่องจักร
เอ็นอีพีอี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
รับซ่อมแซมเครื่องจักรเบื้องต้น ดูเพิ่มเติม click


ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ หรือเครื่องจักรและอุปกรณ์มาใช้ในกระบวนการผลิต ดังนั้นเพื่อที่จะสามารถใช้งานเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้เครื่องจักรหยุดการทำงานเนื่องจากการชำรุดน้อยที่สุดการบำรุงรักษาสามารถแบ่งออกได้ 6 ชนิด ดังนี้
1. การบำรุงรักษาหลังเกิดเหตุขัดข้อง (Breakdown Maintenance)
เป็นการบำรุงรักษาเมื่อเครื่องจักรเกิดการชำรุดและหยุดการทำงานโดยฉุกเฉิน กล่าวได้ว่าเป็นวิธีดั้งเดิมในการบำรุงรักษา แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้วิธีนี้ เพราะสามารถเกิดเหตุขัดข้องกับเครื่องจักรได้ตลอดเวลา แม้ว่าจะมีการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่ดีเยี่ยมสักเพียงใดก็ตาม
2. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM)
เป็นการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพการเกิดเหตุขัดข้อง หรือการหยุดทำงานของเครื่องจักรโดยฉุกเฉิน โดยอาศัยการตรวจสภาพเครื่องจักร การทำความสะอาด ขันน็อตสกรูให้แน่น และหล่อลื่นอย่างถูกวิธี มีการปรับแต่งเครื่องจักร รวมถึงการบำรุงและเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยการบำรุงรักษาชนิดนี้สามารถแบ่งย่อยได้ 2 แบบ คือ การบำรุงรักษาตามระยะเวลา (Periodic Maintenance หรือ Time Based Maintenance: TBM) คือ การดำเนินการอยู่เป็นระยะ ๆ ผ่านการตรวจสอบ ทำความสะอาดอุปกรณ์ และเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่เพื่อป้องกันความเสียหายอย่างฉับพลัน หรือเกิดปัญหาต่อกระบวนการผลิต
การบำรุงรักษาแบบคาดการณ์ (Predictive Maintenance) คือ การให้ความสำคัญและใส่ใจกับชิ้นส่วนที่สำคัญของเครื่องจักร เป็นการคาดการณ์ผ่านการตรวจสอบ หรือวินิจฉัย เพื่อที่จะให้ชิ้นส่วนนั้น ๆ สามารถใช้งานได้ครบอายุการใช้งานจริง ๆ กล่าวได้ว่าเป็นการบริหารจัดการแนวโน้มของคุณค่า (Trend Values) โดยอาศัยการตรวจวัดและการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเสื่อมสภาพ และสามารถกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็น การบำรุงรักษาตามสภาพ (Condition Based Maintenance: CBM) ด้วย โดยมากแล้วจะใช้อุปกรณ์วิเคราะห์การสั่น (Vibration Analysers) และมีระบบเฝ้าติดตาม (Surveillance System) เพื่อตรวจสอบสภาพผ่านระบบออนไลน์ (On-line System)
3. การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective Maintenance)
เป็นการดัดแปลง ปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักรหรือชิ้นส่วนของเครื่องจักร เพื่อขจัดเหตุขัดข้องเรื้อรังของเครื่องจักรให้หมดไปโดยสิ้นเชิง และปรับปรุงสภาพของเครื่องจักรให้สามารถผลิตได้ด้วยคุณภาพและปริมาณที่สูงขึ้น โดยเป็นการพัฒนาความน่าเชื่อถือและง่ายต่อการบำรุงรักษา
4. การป้องกันเพื่อบำรุงรักษา (Maintenance Prevention)
เป็นการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งเครื่องจักรที่ไม่ต้องมีการบำรุงรักษา หรือบำรุงรักษาให้น้อยที่สุด โดยอาศัยการออกแบบเครื่องจักรให้มีความแข็งแรง ทนทาน บำรุงรักษาได้ง่าย มีการใช้เทคนิคและวัสดุที่จะทำให้เครื่องจักรมีความน่าเชื่อถือ (Reliability) สูง รวมถึงเลือกซื้อเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ ทนทาน ซ่อมง่ายและสมราคา
5. การบำรุงรักษาทวีผล (Productive Maintenance)
เป็นการบำรุงรักษาที่นำเอาการบำรุงรักษาที่กล่าวมาข้างต้นมาประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อส่งเสริมการผลิตให้เกิดผลสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้
6. การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม
(Total Productive Maintenance: TPM)
เป็นการบำรุงรักษาที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกคน ทั้งพนักงานปฏิบัติการในสายการผลิต (Operators) และพนักงานฝ่ายซ่อมบำรุง (Maintenance group) ซึ่งจะรับผิดชอบในการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรต่าง ๆ ร่วมกัน
การบำรุงรักษานั้นต้องมีการวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรวัตถุประสงค์ของการบำรุงรักษา คือ สามารถที่จะรักษาสมรรถนะความพร้อมในการใช้งานของเครื่องจักร รักษาประสิทธิผลของเครื่องจักร เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามแผนที่วางไว้ มีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด รวมถึงการบำรุงรักษาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องจักรอีกด้วย

นี่คือภาพโฆษณาในหนังสือ Thailand Pocket Pages 2018
ท่านสามารถติดต่อขอรับหนังสือได้ที่สำนักงาน
หรือ ดาวน์โหลด E-book ได้ที่นี่ >>>Click<<<


บริษัท เอ็นอีพีอี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท เอ็นอีพีอี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริการออกแบบ-จัดทำเครื่องจักรตามแบบ บริการติดตั้งระบบไฟฟ้า วางระบบเครื่องจักร จัดทำชิ้นส่วนเครื่องจักรตามแบบ รับผลิตเครื่องจักรกล ผลิตเครื่องจักรงานอุตสาหกรรม ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า โดยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ ทีมงานด้านประกอบเครื่องจักร ที่มีความรู้เฉพาะด้าน เรามีการทำงานกับเครือข่ายที่สามารถผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพสูง

สนใจติดต่อ
เอ็นอีพีอี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

186 หมู่ 2 ซอยเทศบาลบางปู ซอย 54 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ +668 6326 0677
Fax +66 2395 0890
Email: nepe.wor@gmail.com
http://nepe-engineering.thailandpocketpages.com